19:00 18/02/2019

Bí mật chiếc kiệu rước ấn và lịch sử về đền Trần

Khu di tích Đền Trần Nam Định là ngôi đền thờ 14 vị vua nhà Trần cùng gia quyến và các quan lại có công phù tá. Nơi đây còn...

Xem thêm