06:19 21/11/2019

Tin ấm lạnh 21/11 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô có một chặng dài những ngày sáng sương mù, ngày nắng, nền nhiệt dao động...

Xem thêm