18:33 19/09/2018

Cuốn sách Vượt lên người khổng lồ của Trần Uyên Phương sẽ chính thức bán tại Việt Nam vào tháng 10 này

Sách Vượt lên người khổng lồ là cuốn sách đầu tiền của người Việt được ForbesBook xuất bản và đã bày bán chính thức trên trang Amazon.

Xem thêm