10:22 13/11/2018

Stan Lee là ai và vì sao gọi ông là 'Cha đẻ' của các siêu anh hùng Marvel

Stan Lee là ai? Ông là nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị...

Xem thêm