06:44 06/07/2018

Triển làm cơ thể người ở TP HCM là gì mà gây tranh cãi gay gắt

Triển lãm cơ thể người đang được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên tại TP HCM đã gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý và tính nhân...

Xem thêm