Bất ngờ với mức lương của các sếp tại tập đoàn FLC


10:27 13/06/2018 |

Mức thù lao của các lãnh đạo Tập đoàn FLC đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua khiến nhiều người bất ngờ khi nhìn những con số.

lam-sep-tai-cong-ty-cua-ty-phu-trinh-van-quyet-duoc-nhan-thu-lao-bao-nhieu
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết

Tập đoàn FLC là một doanh nghiệp tư nhân đa ngành dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT ông Trịnh Văn Quyết. Đây là tập đoàn được đánh giá là một trong những công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam cũng như là thương hiệu mạnh Việt Nam.

Trong năm tài chính 2017, FLC đạt tổng doanh thu hợp nhất là 11.644 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 551 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 385 tỷ đồng, hoàn thành 39% kế hoạch thực hiện năm 2017.

Trong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông, ngoài các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, FLC cũng có 1 phần không nhỏ nói về mức thù lao của dàn lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp này.

Theo đó, thù lao trong năm 2017 cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao.

Đối với Ban kiểm soát, hiện công ty có 3 thành viên. Thù lao trong năm 2017 cho Trưởng BKS là 5 triệu đồng/người/tháng và Kiểm soát viên là 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài tiền thù lao được nhận, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đều được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp điện thoại di động, ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Tập đoàn và các công ty thành viên…

 

Dự án FLC Quảng Ngãi: Rốt ráo vì có lợi ích cá nhân?

Chuyên gia kinh tế - TS Bùi Trinh đặt câu hỏi: Phải chăng người ta đang lợi dụng sự phát triển kinh tế để thu lợi cá nhân trong câu chuyện Tập đoàn FLC đầu tư vào Quảng Ngãi.

 

Diễn biến mới vụ dời đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch ở Quảng Ngãi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận phương án quy hoạch dự án quần thể du lịch nghĩ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn. Trong đó có vấn đề di dời đồn Biên phòng Bình Hải và các diện tích đất quốc phòng khác trong khu vực dự án này đang được dư luận quan tâm.

 

FLC được trao giải 'uy tín nhất' dù dính hàng loạt sai phạm?

Tập đoàn FLC được 3 giải trong Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam 2018, trong đó có giải nhà phát triển bất động sản uy tín nhất dù vướng hàng loạt sai phạm.