06:11 21/11/2019

Dùng miệng gỡ lưới, cả con cá chui vào phổi ngư dân

Một ngư dân trong lúc dùng miệng gỡ cá từ lưới thì vô tình con cá chui tọt vào họng và sau đó vào phổi.

Xem thêm