12:58 17/11/2018

Quốc Cường Gia Lai: Ông Nguyễn Quốc Cường từ nhiệm sau kết quả kinh doanh ‘bết bát’

Ông Nguyễn Quốc Cường thành viên HĐQT Quốc Cường Gia Lai bất ngờ xin từ chức, trong lúc hoạt động của công ty đang gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm