14:29 21/07/2018

Tập đoàn FLC ‘chây ỳ’ hơn 39 tỉ đồng tiền thuế

Cục thuế tỉnh Bình Định vừa công bố danh sách 149 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền trên 100 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý khi Công ty...

Xem thêm