18:58 18/02/2019

Hà Nội sẽ công khai danh mục các dự án chậm triển khai

Sau rà soát, nếu phát hiện các dự án có sai phạm, UBND Thành phố sẽ đăng công khai danh mục các dự án chậm triển khai, các trường hợp...

Xem thêm