13:54 20/05/2018

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 6

Với mức thu phí 15.000 đồng/ lượt đối với xe con, dự kiến thời gian thu giá trạm BOT Cai Lậy sẽ kéo dài thành 15 năm.

Xem thêm