06:46 20/04/2019

Đề xuất mở ví điện tử MoMo, ZaloPay... phải có CMTND

Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm nhiều yêu cầu về giấy tờ cá nhân như CMTND, căn cuốc công dân khi mở ví điện tử MoMo, ZaloPay...

Xem thêm