Xây đặc khu: Mức giảm tiền thuê đất tại Phú Quốc thấp hơn hai đặc khu còn lại


13:00 16/05/2018 |

Mức miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của các dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc thấp hơn so với hai đặc khu còn lại nhằm phù hợp với hiện trạng sử dụng đất ở Phú Quốc

đặc khu
Mức giảm tiền thuê đất tại Phú Quốc thấp hơn hai đặc khu còn lại.

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (ĐVHC-KTĐB - đặc khu kinh tế) Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc phản hồi lại những ý kiến đóng góp của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Trong đó, có ý kiến liên quan tới các vấn đề về đất đai. Một số ý kiến đề nghị giảm ưu đãi về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; ý kiến khác đề nghị không miễn, giảm trực tiếp tiền thuê đất, thuê mặt nước mà hoàn dần hoặc giảm trừ tiền thuê đất hằng năm dựa trên kết quả đóng góp của dự án vào nền kinh tế; hoặc đề nghị không quy định cơ chế ưu đãi đặc thù cao hơn về đất đai mà áp dụng chính sách miễn, giảm như hiện hành.

Về việc này, UBTVQH cho biết, để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, tạo động lực khai thác, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả cũng như bảo đảm nguồn thu ngân sách của các đặc khu, Điều 45 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giảm mức ưu đãi hoặc không ưu đãi đối với một số ngành, nghề, dự án đầu tư, có tính đến điều kiện của từng đặc khu, nhưng về tổng thể vẫn bảo đảm vượt trội so với ưu đãi hiện hành về đất đai ở các khu kinh tế.

Cụ thể là thu hẹp phạm vi các dự án được miễn tiền thuê đất cho cả đời dự án; phân biệt rõ các mức độ ưu đãi khác nhau đối với từng loại dự án đầu tư, trong đó cơ bản chỉ ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của các đặc khu (với thời hạn được hưởng ưu đãi đã rút ngắn so với dự thảo Luật Chính phủ trình); quy định mức miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của các dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc thấp hơn so với hai đặc khu còn lại nhằm phù hợp với hiện trạng sử dụng đất ở Phú Quốc.

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, có ý kiến đề nghị làm rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất tại đặc khu để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, dự thảo Luật bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thu hồi đất tại đặc khu để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (khoản 5 Điều 32).

Theo đó, bổ sung quy định về thẩm quyền của HĐND đặc khu trong việc xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất tại đặc khu trước khi Chủ tịch UBND đặc khu ra quyết định thu hồi đất (khoản 6 Điều 32).

Quy định rõ đối với dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino của nhà đầu tư chiến lược thì Nhà nước chỉ hỗ trợ về thủ tục thực hiện thu hồi đất để bảo đảm tiến độ dự án, còn tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư chi trả và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án (khoản 7 Điều 32).

 

Truy trách nhiệm Chủ tịch tỉnh nếu để ‘cò đất’, xã hội đen lộng hành ở 3 đặc khu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch các tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để ‘cò đất’, xã hội đen lộng hành ở 3 đặc khu.

 

Đất đặc khu hạ nhiệt sau 'lệnh' ngừng giao dịch

Sau khi chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, ban hành lệnh “cấm” các giao dịch chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì thị trường đất nền tại các đặc khu đã có dấu hiệu chững lại.