07:48 20/07/2019

Bộ sưu tập Chevrolet Corvette phủ bụi 25 năm được bán đấu giá

36 chiếc Chevrolet Corvette đời cổ đã được đưa lên sàn đấu giá và hứa hẹn sớm lăn bánh trở lại sau 25 năm phủ bụi.

Xem thêm